Informatie betreffende de aankoop van standplaatsen

Recreatiewoningen


Informatie betreffende de aankoop van standplaatsen

 

Op onze parken aan de Gerbrandtslaan en Mollaan hebben wij regelmatig recreatiekavels te koop. Deze kavels zijn bestemd voor het plaatsen van een stacaravan. De bestemming van de kavels is recreatie. Dat betekent dat permanente bewoning niet is toegestaan.

 

Prijs van de kavel 2023

Circa: € 550,-  per m2 kosten koper. Afhankelijk van de ligging en andere factoren kan hiervan afgeweken worden.

 

Parkkosten 2023

€ 868,- + € 2,64 per m2 incl. BTW. De parkkosten betreffen het beheer en algemeen onderhoud van het park. Jaarlijkse verhoging parkkosten conform het CPI index (Consumenten Prijs Index, cijfer alle huishoudens, basis 2006=100)

 

Gebruiksklaar opleveren standplaats 2023

(bij plaatsen nieuwe caravan)  € 2.500,- incl. BTW. Dit betreft het aansluiten van een (nieuwe) caravan/chalet op elektra, water, ktv, internet, gas, riolering. 

 

Voor rekening eigenaar komen: 

  • onroerende zaak belasting
  • rioolrecht
  • verontreinigingsheffing
  • waterschapslasten
  • kosten waterverbruik
  • kosten elektraverbruik
  • kosten gasverbruik
  • abonnement kabeltelevisie
  • abonnement internet
  • forenzenbelasting Gemeente Bergen

 

Verhuur recreatieverblijf. Het recreatieverblijf is alleen bestemd voor eigen gebruik. Verhuur aan derden is niet toegestaan.

Alle aanbiedingen, bovenstaande condities en prijzen zijn onder voorbehoud van:
- wijzigingen van prijzen van goederen en diensten van leveranciers, en/of overheid
- wijzigingen in bestemmingsplannen en/of regelgevingen van lokale, provinciale of landelijke overheid
- dat de combinatie recreatieverblijf en kavel voldoet aan de welstandseisen van Aagtdorperduinen
- goedkeuring directie Aagtdorperduinen.

G. 127

G. 127 Chalet

G.52

G.52 Chalet

G.80

G.80 Chalet